دوربین ثبت تخلف طرح ترافیک
 

 

مشخصات فنی سامانه ثبت تخلف چراغ قرمز

5سامانه ثبت تخلف چراغ قرمز سامانه ای است که در یک طرف تقاطع نصب شده و شامل تجهیزات زیر می باشد:
    دکل بازو دار برای نصب دوربین قبل از خط ایست
    دوربین ثبت تخلف embedded مجهز به
    دوربین پلاک خوان
    دوربین رنگی شاهد
    پروژکتور مادون قرمز برای پلاک خوانی
    پروژکتور سفید داخلی
    مدارات کنترل و تغذیه
    بورد الکترونیکی تشخیص وضعیت سینگال چراغ راهنمایی
    مدارت پردازنده با قابلیت پردازش تصویر و پلاک خوانی پلاک های ایران
    پروژکتور روشنایی برای عکس شب
    پایه پروژکتور روشنایی
    منبع تغذیه و باطری پشتیبان
    تجهیزات ارتباطی شبکهاین سامانه سه وظیفه اصلی را بر عهده خواهد داشت:
    ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در حالت چراغ قرمز
    ثبت تخلف توقف روی گذرگاه عابر پیاده در حالت چراغ قرمز
    ثبت تردد کلیه وسایل عبوری ( صرفنظر از رنگ چراغ راهنمایی)

 result6


قابلیت ها و ویژگی های سامانه:
    دوربین ها:
هر یک از دوربین های سامانه ثبت تخلفات بایستی دارای دوربین مادون قرمز و رنگی باشد. با توجه به بازتابش بهتر نور مادون قرمز از پلاک، دوربین مادون قرمز برای پلاک خوانی در کلیه شرایط آب و هوایی و ساعات متفاوت شب و روز بوده و به همراه پروژکتور مادون قرمز داخلی تصویر مناسب پردازش تصویر از پلاک وسایل نقلیه در کلیه ساعات شب و روز تهیه می نماید. همچنین دوربین رنگی برای ثبت تصویر شاهد متناظر از خودرو است. با توجه به نصب سیستم ها در محیط آزاد و وجود انواع شرایط نوری ( شب، تابش مستقیم نور خورشید، سایه و...) برای عملکرد مطمئن سامانه حتما نیاز به دوربین مادون قرمز به همراه پروژکتور بوده و سیستم هایی که مبتنی بر یک تک دوربین رنگی می باشند مورد تایید نمی باشند. همچنین سیستم هایی که مبتنی بر یک تک دوربین مادن قرمز باشند نیز به دلیل عدم امکان تهیه عکس رنگی از خودروها و طبیعتا مستند نبودن تصاویر برای ثبت جرائم مورد تایید نخواهند بود.
پروژکتورها:IMG 2105
برای تصویر برداری مناسب از بدنه و پلاک خودروها در تمامی ساعات شبانه روز و شرایط نوری متفاوت لازم است که هر سامانه ثبت تخلف که شامل سه پروژکتور به شرح زیر باشد:
پروژکتور مادون قرمز داخلی
این پروژکتور داخل مجموعه دوربین و یا در بیرون آن نزدیک دوربین پلاک خوان قرار گرفته و وظیفه تامین نور مادون قرمز لازم برای تصویر برداری از پلاک را بر عهده دارد. استفاده از المان های LED با طول عمر بالا ارجح است.
پروژکتور سفید داخلی
برای تصویر برداری رنگی از خودروها و برای واضح بودن پلاک خودروها در تصویر رنگی لازم است که در کنار دوربین رنگی پروژکتور مرئی سفید رنگی نیز تعبیه شده باشد که وظیفه روشن کردن تصویر پلاک را بر عهده دارد.پروژکتور سفید خارجیIMG 1488
با توجه به بازتابش قوی تر پلاک نسبت به بدنه خودرو، نور پروژکتور سفید داخلی برای روشن کردن بدنه خودرو کافی نبوده و نیاز به پروژکتوری است که از کنار خودروها نور قوی تری برای روشن کردن بدنه خودرو تامین نماید. این پروژکتور روی پایه جداگانه ای جلوتر از سیستم نصب شده و نور لازم برای تصویر برداری رنگی از بدنه خودرو در تمامی ساعات شبانه روز را فراهم می سازد.
با توجه به نصب سیستم های ثبت تخلف چراغ قرمز در داخل شهرها و امکان قرارگیری منازل مسکونی در کنار آن ها لذا بکارگیری از پروژکتور های LED پالسی که نور کمتری از آن ها به چشم انسان دیده می شود در الویت قراردارد.
همچنین با توجه به عمر طولانی تر المان های LED بکارگیری این گونه پروژکتور توصیه می گردد و در غیر این صورت مجری موظف است در فواصل 3 ماهه نسبت به بررسی کلیه پروژکتور ها و تعویض ماژول های سوخته اقدام نماید.


ثبت تردد
برای استفاده های ثانویه (کشف خودروهای مسروقه و تحت تعقیب، موارد آگاهی و...) الزامی است که سامانه نصب شده در تقاطع علاوه بر عملکرد ثبت تخلف قابلیت ثبت تمامی تردد های انجام شده از تقاطع را صرفنظر از وضعیت چراغ راهنمایی (روشن، خاموش، یا به هر رنگ) داشته باشد. بدین معنی که از هر خودروی عبوری تصویر دوربین پلاک خوانی به همراه رشته پلاک قرائت شده و تصویر رنگی آن در تمامی ساعات شبانه روز تهیه شود.

resultثبت مستند تخلفات:
با توجه به نیاز به اثبات پذیری تخلفات در سامانه ثبت تخلف چراغ قرمز لازم است که تصاویر تهیه شده از هر تخلف به صورت مستند روند رخداد تخلف را ثبت نمایند برای این منظور دو خط فرضی در دوربین ثبت تخلف توسط کاربر تنظیم می گردد که اگر در حالت چراغ قرمز پلاک خودرویی از خط اول عبور کرد وی به محدوده خط عابر تجاوز کرده است و روی خط عابر قرار گرفته است و برای ایشان تخلف توقف روی کانال عابر ثبت می گردد. اما در صورتی که پلاک متخلف از خط دوم نیز عبور کند متخلف به محدوده چهار راه تعرض کرده و تخلف عبور از چراغ قرمز برای وی ثبت می گردد بدیهی است که در این حالت برای این خودرو تخلف توقف روی خط عابر دیگر ثبت نمی گردد.
بدین ترتیب برای هر تخلف عکس های زیر تهیه می گردد:
    عکس مادون قرمز پلاک خوانی در ابتدای تخلف پس از عبور از خط اول
    عکس رنگی شاهد در ابتدای تخلف پس از عبور از خط اول
    عکس مادون قرمز پلاک خوانی پس از محرز شدن تخلف
    عکس رنگی شاهد پس از محرز شدن تخلف
    عکس پلاک بریده شده خودرو


توجه شود که جفت تصاویر اول و دوم هنگامی اخذ می گردد که چراغ راهنمایی در یک سایکل قرمز باشد. به عبارت دیگر اگر هنگامی که چراغ سبز یا زرد است خودرویی وارد چهار راه شود و یا به دلیل تراکم ترافیک خودرویی از چراغ قبلی در وسط چهار راه باقی مانده باشد لازم است که برای ایشان تخلف ثبت نگردد.
لازم به ذکر است تخلفات گردش به چپ و گردش به راست به منزله تخلف عبور از چراغ قرمز محسوب می گردد. لذا تمامی قوانین در خصوص این دو تخلف همچون تخلف عبور از چراغ قرمز اعمال می گردد به عبارت دیگر در تقاطع هایی که لوپ گردش به طرفین ندارند اگر خودرو به سمت راست یا چپ بپیچد یا دور بزند و یا به طور مستقیم تقاطع را عبور کند به نحو یکسان اعمال قانون می گردد.
علاوه بر نیاز به ثبت دو عکس از هر تخلف لازم است که در تصویر رنگی شاهد تخلف وضعیت فانوس چراغ راهنمایی نیز واضح باشد. و بدین ترتیب برش تصویر چراغ راهنمایی و مونتاژ آن کنار عکس خروجی و یا درج حالت چراغ راهنمایی بدون تصویر آن مورد تایید نمی باشد. برای تصویر چراغ راهنمایی استفاده از چراغ های کنار خط ایست به شرط کابل کشی سیگنال یکسان با سایر چراغ ها بلا مانع است.


فرجه های زمانی در ثبت تخلف:


1. چند ثانیه اول چراغ
جهت عدم اجحاف به رانندگان لازم است که چند ثانیه اولی که چراغ راهنمایی قرمز شده است در سیستم منظور نگردد بدین منظور تاخیری در سیستم در حد 5 ثانیه تعریف می گردد که قرمز شدن چراغ در آن نادیده گرفته می شود. ساز و کاری برای تغییر دادن این زمان تاخیر لازم است در نظر گرفته شود.
2. دنده عقب گرفتن
اگر خودرویی از خط اول عبور کرده اما قبل از 3 ثانیه دنده عقب گرفته و به پشت خط اول برگردد لازم است برای وی تخلفی ثبت نشود.

3. عملکرد غیر معمول چراغ راهنمایی
اگر به هر دلیلی چراغ راهنمایی از حالت عملکرد معمول خارج شده و چشمک زن شده و یا خاموش گردد سیستم به طور هوشمند ثبت تخلفات را متوقف خواهد نمود.
همزمانی تصویر دوربین پلاک خوانی و دوربین رنگی شاهد
با توجه به اینکه هر سیستم شامل دوربین های رنگی و مادون قرمز است اما بنا است که از یک تخلف تصویر برداری کنند لذا ضروری است که بین تصویر این دو دوربین همزمانی بر قرار باشد در غیر این صورت تصویر تهیه شده از خودرو با توجه به سرعت خودروها در یکی از تصاویر با دیگری هماهنگ نبوده و عملکرد سیستم را مختل خواهد نمود.


عکس رنگی روز و شب
با توجه به اجبار قانون گذار به ثبت رنگ خودرو جهت ثبت جرائم و واضح بودن بیشتر جزئیات در عکس رنگی لذا اجباری است که سیستم برای تمامی رکوردهایی که ثبت می کند عکس رنگی تهیه نماید. بدین ترتیب برای تمامی تردد ها اعم از تخلف و یا ترددهای معمولی لازم است که علاوه بر تصاویر پلاک خوانی سیستم عکس رنگی نیز ثبت نماید. بدین ترتیب به عنوان نور محیطی فلاش برای تنها خودروهای متخلف مورد قبول نخواهد بود. برای این منظور نور پردازی پالسی با توجه به نور کمتری که به چشم دیده می شود و مصرف الکتریکی پایین تر و طول عمر بالاتر در الویت قرار دارند.
ثبت چند تردد یا تخلف همزمان
سامانه بایستی قابلیت ثبت تردد یا تخلف تمامی خودروهای داخل تصویر را داشته باشد بدین معنی که در فاز سبز و زرد چراغ راهنمایی، لازم است که تمامی خودروهای عبوری به همراه رشته پلاک، تصویر پلاک خوانی و عکس رنگی ثبت گردد. و در فاز قرمز نیز اگر به هر تعداد خودرو از خط ایست عبور نمایند برای تمامی آن ها تخلف ثبت شود. به عبارت دیگر اگر در فاز قرمز تمامی خودروها نیز بدون توجه به چراغ از تقاطع عبور کنند الزامی است که برای تمامی آن ها تخلف ثبت شود.
بدین ترتیب تمامی خودروهای عبوری یا به عنوان تخلف یا به عنوان تردد ثبت خواهند شد و بدیهی است که تخلفاتی که به هر دلیل محرز نگردند ( رنگ چراغ زرد، دنده عقب و....) در ترددها بایستی ثبت گردند.
عدم وجود تصاویر تکراری
در عملکرد معمول سامانه برای هر خودرو اعم از متخلف یا تردد تنها یک رکورد اطلاعاتی ثبت می گردد و ثبت بیش از یک رکورد برای یک خودروی عبوری یک خطا محسوب خواهد شد.


تشخیص خودرو در سرعت های خیلی کم و زیاد
با توجه به وابستگی عملکرد برخی از سامانه ها به حرکت خودروها لذا الزامی است که اگر خودرویی با سرعت بسیار پایین وارد محدوده دید دوربین شود برای وی رکورد مربوطه ثبت گردد. به عنوان مثال اگر در چراغ قرمز خودرویی در حالت خلاص به آرامی وارد محدوده خط عابر شود لازم است تشخیص داده شده و برای ایشان تخلف مربوطه ثبت گردد.
همچنین الزامی است که سامانه قدرت تشخیص خودرویی را که با سرعت 100 کیلومتر در ساعت از زیر دوربین عبور می کند را داشته باشد.


مشخص شدن زمان تخلف در یک دوره چراغ قرمز:
لازم است که موقعیت زمانی تخلف یک خودروی متخلف بر حسب زمان چراغ قرمز مشخص و ثبت گردد به عبارت دیگر علاوه بر نقطه زمانی تخلف لازم است که لحظه قرمز شدن و از قرمز خارج شدن چراغ راهنمایی نیز برای هر تخلف ثبت گردد. بدین ترتیب برای افسر پلیس این امکان فراهم می شود که تخلفاتی که در لحظات ابتدایی یا انتهایی یک سایکل چراغ مرتکب رخ داده است را اقماض نماید اما متخلفینی که در اواسط چراغ با نادیده گرفتن آن از تقاطع عبور کرده اند تمیز داده شده و برای ایشان مجازات جدی تری در نظر گرفته خواهد شد.
پاور و باطری پشتیبان
برق مورد نیاز سیستم از کنترلر چهار راه تامین خواهد شد لکن مجری موظف به ایجاد یک ارت جداگانه برای سیستم می باشد همچنین جهت عملکرد سیستم در زمان های قطعی برق اجباری است که برای هر دوربین برق پشتیبان به مدت حداقل 3 ساعت در نظر گرفته شود.


پلاک خوانی
سامانه بایستی قابلیت تشخیص و قرائت پلاک کلیه خودروهای با پلاک ملی ایران را داشته باشد همچنین تصویر بریده و صاف شده پلاک هر خودرو نیز توسط سیستم بایستی تهیه شده و در خروجی درج گردد. پلاک خودروهای مخدوش در سیستم لازم نیست قرائت گردد لکن در صورت قرائت تمام یا بخشی از پلاک مخدوش به عنوان امتیاز مثبت تلقی خواهد شد. پلاک مخدوش پلاکی است که یکی از مشخصات زیر را داشته باشد:
    دو کاراکتر آن به هم پیوسته شده باشد به شکلی که تبدیل به یک کاراکتر شده باشد.
    پلاک در محل کاراکتر دچار شکستگی و یا تو رفتگی شده باشد
    پرچ روی پلاک دندانه ای به کاراکتر اضافه کرده باشد
    کل و یا قسمتی از کاراکتر های پلاک زیر سپر قرار گرفته باشد
    پلاک به قدر کثیف باشد که شماره آن قابل خواندن نباشد.
    سناریو ذخیره سازی و انتقال تخلفات
الزامی است که هر سیستم دارای حافظه داخلی بوده و در مواقع قطعی شبکه تا 30000 تردد یا تخلف را در حافظه خود نگاه دارد. پس از اتصال مجدد شبکه با الویت ارسال تخلفات ابتدا تخلفات به مرکز منتقل شده و پس از آن تردد ها منتقل بگردد.

روش تست سیستم ثبت تخلف چراغ قرمز:
از تقاطع مورد نظر دوربین نظارتی به صورت پیوسته فیلم تهیه کرده و سیستم نیز تردد ها و تخلفات را ثبت می نماید پس از عبور حدود 500 خودرو اطلاعات از خودرو تخلیه شده و تعداد خودروهای احصا شده در سیستم با تعداد خودروهای عبور کرده از محور که دارای پلاک غیر مخدوش باشند مقایسه می گردد. درصد احصا با فرمول زیر محاسبه می گردد:
A= تعداد کل خودروهای عبوری در دوربین نظارتی دارای پلاک غیر مخدوش
B= تعداد کل رکوردهای صحیح ثبت شده در دوربین
C= درصد خطای احصا
C=100* (A-B)/A

برای محاسبه سایر درصد های خطا 500 دیتا به مرکز منتقل شده و در مرکز با بررسی اطلاعات در نرم افزار مرکز مانیتورینگ درصد های خطاها به نحو زیر محاسبه می گردد:

A = تعداد کل رکوردهای مورد بررسی در مرکز
B= تعداد کل تخلفات در دیتای مورد بررسی
C= تعداد رکورد هایی که دوربین پلاک خوان و رنگی همزمان نیستند
D=تعداد رکورد هایی که جفت عکس اول یا دوم برای تخلف موجود نیست (عدم مستند سازی)
E= تعداد رکوردهایی که عکس رنگی یا پلاک خوانی متناظر موجود نیست
F=تعداد خودروهایی که بیش از یک رکورد از آن ها ثبت شده است
G= تعداد خودروهایی که پلاک آن ها کلا یا جزئی اشتباه قرائت شده است

 

تکنسین های فنی شرکت هوشمند سازه با دانش و تجربه ارزنده مشتاقانه آماده ارائه مشاوره جهت انتخاب سیستم درب بازکن اتوماتیک مناسب موقعیت درب منزل یا محل کارشما هستند.

تنظیمات قالب

رنگ

برای مشاهده ی حالت های رنگی قالب کلبه برروی رنگ مورد نظر کلیک نمایید.
Green Blue Brown Yellow

بدنه قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ
سبک طرح بندی برای تصاویر پس زمینه: جعبه
سبک های طرح بندی
انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه
نوع فونت بدنه